Gia Lai: Người uy tín xây dựng khối đại đoàn kết
Gia Lai: Người uy tín xây dựng khối đại đoàn kết
(Mặt trận) -Bằng sự hiểu biết và tiếng nói của mình đối với cộng đồng, đội ngũ người có uy tín ở xã Gào (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong phát triển kinh tế, vận động...
Những tấm gương sáng trong xây dựng phum sóc
Những tấm gương sáng trong xây dựng phum sóc
(Mặt trận) -Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh Bạc Liêu thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức để triển khai có hiệu quả phong trào phát triển kinh tế trong đồng bào Khmer. Qua đó, giúp nhiều...
Đoàn kết xây dựng đời sống mới
Đoàn kết xây dựng đời sống mới
(Mặt trận) -Đến bản Tiên Phong, xã Mường Báng (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên), diện mạo nông thôn mới đã có đổi thay tích cực. Đường giao thông thuận tiện, đường liên bản đều được bê tông hóa, môi trường xanh sạch đẹp, tình...
Bắc Ninh: Sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
Bắc Ninh: Sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đã tích cực vào cuộc với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần vào thành công trong xây dựng...
Gia Bình: Chung sức xây dựng Nông thôn mới nâng cao
Gia Bình: Chung sức xây dựng Nông thôn mới nâng cao
(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tăng cường tập hợp,...
Đoàn kết xây dựng khu dân cư
Đoàn kết xây dựng khu dân cư
(Mặt trận) -Vận động nhân dân đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chung tay chăm lo an sinh xã hội… là những việc làm thiết thực mà Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực 2, phường An Hòa,...
Sức dân trong xây dựng nông thôn mới
Sức dân trong xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm, triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp tình...
Phú Thọ: Xây dựng nông thôn mới với những cách làm mới
Phú Thọ: Xây dựng nông thôn mới với những cách làm mới
(Mặt trận) -Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có nhiều cách làm sáng tạo để góp phần xây dựng nông thôn...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản