Cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh
Cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh
(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, góp...
Hoằng Giang xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
Hoằng Giang xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
(Mặt trận) -Xác định xây dựng nông thôn mới (XDNTM) chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Với ý nghĩa đó, sau khi được công nhận xã...
Hà Giang: Nậm Dịch vượt khó xây dựng Nông thôn mới
Hà Giang: Nậm Dịch vượt khó xây dựng Nông thôn mới
(Mặt trận) - Xác định mục tiêu của Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới; thời gian qua, cấp ủy, chính...
Chung tay xây dựng nhà đại đoàn kết ấm tình lương giáo
Chung tay xây dựng nhà đại đoàn kết ấm tình lương giáo
(Mặt trận) -Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp huy động nguồn lực xã hội, cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo cho người nghèo; trong đó, nổi bật là cách làm sáng tạo huy động sự...
Vĩnh Long: Đoàn kết tôn giáo, xây dựng quê hương
Vĩnh Long: Đoàn kết tôn giáo, xây dựng quê hương
(Mặt trận) -Với phương châm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, trong những năm qua, đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long luôn sát cánh cùng chính quyền và nhân dân. Theo đó, học tập và làm theo Bác, tích...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản