Điện Biên tập trung nguồn lực phát triển vùng DTTS
Điện Biên tập trung nguồn lực phát triển vùng DTTS
(Mặt trận) - Những năm qua, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt được...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản