Đón Xuân trong những ngôi nhà Đại đoàn kết
Đón Xuân trong những ngôi nhà Đại đoàn kết
(Mặt trận) -Trong năm 2021, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều hình thức phong phú, phù hợp nhằm vận động nhiều nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho những hộ nghèo.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản