Tuyên Quang: Đoàn kết lo cho người nghèo
Tuyên Quang: Đoàn kết lo cho người nghèo
(Mặt trận) -Thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương đã phát huy vai trò là cầu nối giữa MTTQ với các nhà hảo tâm, các...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản