Mặt trận giám sát triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) - Giám sát các công trình dân sinh nông thôn…

Giám sát việc triển khai nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn…

5 năm qua, hoạt động giám sát việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới do Mặt trận các cấp thực hiện đã đem lại kết quả thiết thực, đảm bảo cho các nguồn lực của Nhà nước, của nhân dân được sử dụng đúng mục đích, đem lại diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò của mình, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/10/2023 - Nhiều mỏ đất khai thác không hoàn thổ

Khai mạc Hội nghị Trung ương tám khóa XIII

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản