Tin mới

Mặt trận góp phần giải quyết những bức xúc của người dân

(Mặt trận) - Là cầu nối để cấp ủy, chính quyền đối thoại với các tầng lớp nhân dân, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc nảy sinh trong cuộc sống... Tham gia giám sát, phản biện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật và những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...
Đang có sự đổi mới trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, sự đổi mới này đã góp phần xây dựng đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/05/2024 - Hiệu quả mô hình “24 giờ cùng nhân dân“

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 15/05/2024 - Một số lái xe buýt chưa tuân thủ an toàn giao thông

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản