Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác giám sát bảo vệ môi trường

(Mặt trận) - Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường…

Giám sát ô nhiễm nước thải nhà máy, khu công nghiệp tác động tiêu cực đến môi trường sống của nhiều khu dân cư…

Xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường…

Mặc dù Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vào cuộc tích cực, song vẫn cần một cơ chế mạnh mẽ hơn nữa để việc giám sát môi trường đạt hiệu quả và thực chất hơn.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 06/12/2022 - Nhận sổ đỏ 18 năm nhưng vẫn chưa có đất ở

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 05/12/2022 - Ninh Thuận: Chậm cấp đất cho người dân vùng dự án

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 04/12/2022 - Trưởng thôn nơi vùng cao biên giới

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản