Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên

(Mặt trận) - Những sai phạm trong quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được phát hiện và xử lý kịp thời… Nhiều vấn đề bức thiết trong cuộc sống được lắng nghe và quan tâm giải quyết… Càng ngày, vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên và đóng góp ý kiến xây dựng Đảng càng được phát huy. Và đây sẽ là cơ sở để đẩy mạnh đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trong thời gian sắp tới.

Phát huy vai trò của Mặt trận trong phản biện xã hội

MTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản