Tin mới

Tiếp tục đẩy mạnh giám sát, chống lãng phí

(Mặt trận) - Những công trình sử dụng vốn đầu tư công đang bị để hoang hóa cùng thời gian…

Những công trình được đầu tư nhưng không thể được sử dụng như mục đích ban đầu, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước và nhân dân…

Đến nay, thất thoát do lãng phí đã lớn và lớn hơn nhiều so với tham nhũng, gây bức xúc xã hội. Làm sao để khắc phục tình trạng này, rất cần có những giải pháp tổng thể, hiệu quả, trong đó cần phải đề cao hơn nữa trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong triển khai các chương trình giám sát xã hội, đặc biệt là giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực tế cho thấy, ở đâu quyền làm chủ của nhân dân được phát huy ở đó sai phạm về lãng phí, tiêu cực sẽ không có đất sống. Chống lãng phí phải trở thành phong trào của quần chúng, chứ không phải việc riêng của Đảng, Nhà nước, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc. Khi đã trở thành phong trào quần chúng, nhân dân ủng hộ, đồng tâm hiệp lực thì cuộc đấu tranh chống lãng phí sẽ đạt được kết quả vững chắc, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với đất nước.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/05/2024 - Hiệu quả mô hình “24 giờ cùng nhân dân“

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 15/05/2024 - Một số lái xe buýt chưa tuân thủ an toàn giao thông

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản