Hiệu quả từ giám sát cơ sở ở Phú Thọ
Hiệu quả từ giám sát cơ sở ở Phú Thọ
(Mặt trận) -Những năm qua hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã trở thành “kênh” quan trọng trong việc phát huy dân chủ ở cơ sở.
Hải Dương: Giám sát phản biện vì lợi ích nhân dân
Hải Dương: Giám sát phản biện vì lợi ích nhân dân
(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương đã triển khai mạnh mẽ hoạt động giám sát, phản biện hướng vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và...
Giám sát nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Giám sát nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
(Mặt trận) - Giám sát là việc làm cần thiết đối với mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội, đặc biệt là đối với chính đảng của giai cấp vô sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng kiểu mới...
Chú trọng chất lượng giám sát và phản biện xã hội
Chú trọng chất lượng giám sát và phản biện xã hội
(Mặt trận) - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản