Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung ký kết giao ước thi đua

(Mặt trận) - Ngày 19/4, tại tỉnh Quảng Ngãi, Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2023. Hội nghị nhằm thảo luận, thống nhất dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động, Kế hoạch tổ chức hoạt động của Cụm thi đua, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế và xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình phối hợp, thống nhất hành động trong năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Mặt trận lắng nghe ý kiến Nhân dân

Mừng Phật đản, Phật lịch 2567

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng Phật đản tại TP Hồ Chí Minh

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản