Tin mới

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Chúng ta đang thực hiện một việc phân công cho nhiều người

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã nói như vậy với báo chí bên lề Quốc hội về việc lựa chọn, đánh giá cán bộ để thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, động viên y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1

 Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (Ảnh: QH)

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, để thực hiện tinh giản biên chế có hai vấn đề quan trọng, đó là xác định lại tiêu chí đánh giá về khung năng lực, đây là vấn đề khó. Thứ hai là mô tả được công việc theo từng vị trí việc làm. Hai vấn đề này, nếu chúng ta giải quyết được thì sẽ thực hiện tốt đề án vị trí việc làm. Trong thời gian qua, hai vấn đề này là vướng, khó nhưng nói chung các cơ quan, địa phương chưa thực hiện tốt.

“Bây giờ, tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế nên đổi phương pháp, chế độ làm việc. Hiện nay chúng ta đang thực hiện chế độ làm việc chuyên viên và chuyên viên kết hợp với thủ trưởng nhưng phần lớn vẫn thực hiện chế độ làm việc theo thủ trưởng, tức là một việc phân công nhiều người. Tôi nghĩ, chuyên viên có thể làm nhiều việc và một việc chỉ giao cho một người thôi”, ông Tân nói.

Ông Tân cũng cho rằng quan trọng là chúng ta đánh giá về công chức, đây là bước rất quan trọng, cũng nên thay đổi về phương pháp đánh giá trong thời gian qua. Đánh giá công chức để chúng ta biết được những người nào làm việc tốt, hiệu quả công việc cao. Đánh giá công việc đó, không phải đến cuối năm mới làm mà đó là việc kiểm tra công việc được giao thường xuyên, hàng tháng, thậm chí từng ngày, và người đứng đầu trong tổ chức đó phải nắm được công việc cán bộ làm trong từng tháng, từng năm và chất lượng như thế nào.

Đó là cơ sở đánh giá cán bộ cho tốt, nhất là đánh giá phân loại cuối năm cũng là cơ sở để chúng ta thực hiện chính sách cán bộ cũng như tinh giản biên chế.

Nói về biện pháp giảm cấp phó, ông Tân cho rằng, về cấp phó, chúng ta cũng chỉ quy định khung còn địa phương sẽ xem xét, bố trí cơ quan chuyên môn nào cần số lượng cấp phó thế nào; nhưng tổng số cấp phó không được vượt quy định.

Còn Ủy viên thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội Bùi Văn Xuyền nhấn mạnh, muốn tăng lương phải tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, phải cương quyết chứ hô hào suông, còn nể nang nhau thì rất khó thực hiện được.

Ông Xuyền đưa giải pháp, nên nhất thể hóa chức danh bí thư với trưởng thôn, tổ dân phố và thu gọn tổ dân phố, thôn lại bằng cách sáp nhập thôn, tổ dân phố để giảm bộ máy. Như vậy mới tăng được lương cho cán bộ được. Khi cán bộ sống được bằng lương thì công việc mới hiệu quả.

Theo ông Xuyền, hiện tại cả nước có hơn 11.000 xã, nếu mỗi xã chỉ cộng thêm 1 cán bộ thôi là có thêm 11.000 người rồi, nhưng nếu tinh giản được thì sẽ bớt gánh nặng cho ngân sách.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản