Tin mới

'Cán bộ giao việc mãi không làm, chậm trễ thì kiến tạo cái gì?'

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ hành động là nói đi đôi với làm, đề cao trách nhiê%3ḅm cá nhân. Cán bộ giao mãi không làm, chậm trễ thì không thể kiến tạo

Sẽ chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa - thể thao và du lịch

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính (Hà Nội)

Khẩn trương chăm sóc, hỗ trợ tối đa người bị nạn trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Tại phiên chất vấn Thủ tướng, đại biểu Vũ Tiến Lộc (Thái Bình) đặt câu hỏi: Hiện đang có nhiều cách hiểu khác nhau về thông điệp "Chính phủ kiến tạo”. Xin Thủ tướng cho biết Chính phủ kiến tạo là tuyên ngôn hay mô hình? Thủ tướng đánh giá thế nào về tương lại của Hiệp định TTTP và tác động tới Việt Nam?

 Đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Thái Bình)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Chính phủ kiến tạo là như thế nào? Nội dung gì cần nhấn mạnh. Nội hàm Chính phủ kiến tạo trước hết là chủ động thiết kế chính sách pháp luật để nước ta phát triển. Đảng ta nói thể chế pháp luật là điểm nghẽn của sự phát triển thì phải chủ động tốt. Nhà nước không làm thay thị trường, nhân dân.

Chính phủ kiến thiết được môi trường kinh doanh thuận lợi. Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục phục vụ người dân. Chính phủ hành động là nói đi đôi với làm, đề cao trách nhiệm cá nhân, thiết lập kỷ cương, thay ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu. Cán bộ giao mãi không làm, chậm trễ để nhân dân chờ đợi thì kiến tạo cái gì?

Xây dựng chính quyền điện tử trên các lĩnh vực là hướng cần thiết để xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Về câu hỏi “Một TPP không có sự tham gia của Hoa Kỳ thì như thế nào?”, Thủ tướng cho biết: Bộ Chính trị xem xét kiến nghị của Chính phủ đã đồng ý thảo luận về TPP 11. Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhưng còn nhiều nền kinh tế lớn khác. Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng. Việt Nam quyết tâm cùng các thành viên TPP triển khai hiệp định trên cơ sở cân bằng lợi ích.

Việt Nam – Hoa Kỳ có hiệp định thương mại đầu tư và ta tiếp tục hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản