Tin mới

Đa dạng hoá các hình thức thu hút, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân

(Mặt trận) - Ngày 25/4, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Vĩnh Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được tổ chức. Dự Đại hội có ông Nguyễn Tuấn Khanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; ông Phạm Hoàng Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm cùng Chủ tịch Đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen

Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Norodom Sihamoni

Ông Phạm Hoàng Anh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên tặng hoa Hội nghị.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong huyện đã tập trung tham gia góp ý vào những dự thảo luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Đất đai 2015 (sửa đổi), Luật MTTQ Việt Nam 2015 (sửa đổi); các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị thành phố như: Đề án về nâng cao chất lượng đô thị, bảo vệ môi trường thành phố, giảm nghèo - giải quyết việc làm, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, chương trình nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND thành phố và các xã, phường...

MTTQ các cấp chủ động nắm tình hình tư tưởng nhân dân, tập hợp kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân, của các tổ chức thành viên để tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm; đồng thời, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp trên địa bàn thành phố; duy trì và nâng cao chất lượng báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân định kỳ và đột xuất đến các cơ quan Đảng, chính quyền cùng cấp và MTTQ cấp trên.

Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy, hàng năm, MTTQ thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác giám sát; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát các nội dung về hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Thông qua gần 2.000 hội nghị tiếp xúc cử tri do MTTQ các cấp phối hợp tổ chức, đã có hàng nghìn ý kiến về các vấn đề nhân dân quan tâm được tổng hợp gửi đến cấp có thẩm quyền giải quyết như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đất dịch vụ; thu gom và xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường; an toàn giao thông; nước sạch, đường giao thông, điện chiếu sáng ở khu dân cư; quản lý đô thị, quản lý đất đai...

Cùng với việc mang tiếng nói của nhân dân đến với cơ quan dân cử, cấp ủy, chính quyền thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, MTTQ các cấp thành phố cũng thực hiện tốt việc tham gia tiếp công dân; tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế giữa các cơ quan, tổ chức theo chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Đồng thời, đổi mới công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đề xuất các biện pháp đoàn kết nhân dân; kiến nghị tổ chức công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Trong hoạt động giám sát, MTTQ thành phố phối hợp với Thường trực HĐND, các ban của HĐND thành phố, các ban của Thành ủy tham gia gần 300 cuộc giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ thành phố; thực hiện chế độ, chính sách, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền và các phòng, ban, cơ quan chuyên môn ở thành phố và 9 xã, phường.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Ông Phạm Hoàng Anh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Hoàng Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên ghi nhận và biểu dương những kết quả của MTTQ các cấp thành phố Vĩnh Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông Phạm Hoàng Anh mong muốn trong nhiệm kỳ tới, các cấp MTTQ cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của MTTQ các cấp; đẩy mạnh và đổi mới phương thức triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, chủ động giải quyết các vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở…

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp chủ động triển khai có hiệu quả Quyết định 217, 128 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, XII… Tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhất là cơ sở. Ngoài ra, đưa các hoạt động sâu sát, gắn với cơ sở, khắc phục tình trạng hành chính hoá, đa dạng hoá các hình thức thu hút, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo…

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản