Tin mới

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Yên khóa XXI ​

(Mặt trận) - Trong 2 ngày 19 và 20/4, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hoàn thành phê duyệt tất cả các Đề án vị trí việc làm trong quý I/2024

Thủ tướng: Đặc biệt lưu ý thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5

Dự Đại hội về phía tỉnh có ông Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; về phía huyện có ông Hà Phúc Phình, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, đại biểu đại diện các ban, ngành của huyện Hàm Yên; đại biểu nguyên lãnh đạo MTTQ huyện qua các thời kỳ cùng 162 đại biểu chính thức đại diện cho các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện.

Ông Đỗ Minh Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, 5 năm qua, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Thông qua các chương trình hành động và kế hoạch cụ thể, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã phối hợp với chính quyền triển khai đạt kết quả cao các chỉ thị, nghị quyết, cơ chế chính sách của tỉnh, của huyện về hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên, hội viên và nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu hợp pháp. Tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện trong xây dựng, phát triển các sản phẩm hàng hóa có giá trị, mang thương hiệu, nhãn hiệu đặc trưng của huyện như cam sành Hàm Yên, vịt bầu Minh Hương, cá Chiên Thái Hòa, trâu Hàm Yên, cây gỗ keo, cây chè, cây mía…

Tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí, vật liệu kiên cố hoá kênh mương, đường bê tông nội đồng và đường vào vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hoá thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên với phương châm “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Kết quả: Xây dựng mới được 81 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; 65,9 km kênh mương; 40,7 km đường nội đồng; 35,31 km đường vào vùng sản xuất hàng hóa; 142,8 km đường bê tông vào ngõ, xóm; đã thành lập được 87 mô hình tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… Tỷ lệ khu dân cư văn hóa tăng từ 71% (228/321 KDC) năm 2014 lên 83,5%  (268/321 KDC) năm 2018; tỷ lệ gia đình văn hóa tăng từ 81% năm 2014 lên 88,4% năm 2018 .

Từ năm 2014 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được trên 4,7 tỷ đồng, đã hỗ trợ 133 hộ nghèo sửa chữa, làm mới nhà ở với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng, hỗ trợ vốn sản xuất thoát nghèo 264 triệu đồng; hỗ trợ cho học sinh nghèo mua đồ dùng học tập trên 294 triệu đồng; thăm hỏi và tặng quà nhân dịp tết cổ truyền hăng năm hơn 262 triệu đồng; trợ cấp người nghèo mắc bệnh nan y, dài ngày 24 triệu đồng; vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, giáo dân trên địa bàn huyện chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả

MTTQ huyện đã chủ trì thực hiện 7 cuộc giám sát; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện giám sát được 19 cuộc; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp giám sát được 112 cuộc. Sau giám sát, Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã ban hành văn bản gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc, việc giải quyết. Ban Thanh tra nhân dân giám sát 136 cuộc; Ban Giám sát đầu tư cộng động giám sát 120 cuộc; tổ chức hòa giải 3.886 vụ việc, trong đó hòa giải thành 3.357 vụ việc (đạt 86,4%).

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Hàm Yên chụp ảnh cùng các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XXI.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế tập trung vào một số nội dung như: nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền;  vai trò của MTTQ tham gia xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là ở cấp cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về nắm bắt tình hình nhân dân;  chăm lo cho người nghèo; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Minh Tân ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích MTTQ huyện Hàm Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Uỷ ban MTTQ các cấp trong huyện cần tiếp tục củng cố, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát, nhất là giám sát hoạt động quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân; tham gia phản biện các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; kịp thời nắm bắt, tổng hợp những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân để phản ảnh, kiến nghị với cấp uỷ đảng, chính quyền; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban MTTQ các cấp thông qua các kỳ họp...

Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, MTTQ huyện Hàm Yên thống nhất đề ra 5 chương trình hành động của nhiệm kỳ tới: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh Tuyên Quang khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 54 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bà Nhữ Thị Tuyết Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XX, tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Cử 21 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV. Tặng quà chia tay 23 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XIX thôi không tham gia khóa mới.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 02 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua.                                                             

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản