Tin mới
Châu Thành phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc
Châu Thành phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc
(Mặt trận) -Ủy ban MTTQVN huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch công tác mặt trận gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương. Quan tâm thực...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản