Tin mới
Sôi nổi Đại hội Mặt trận cấp cơ sở
Sôi nổi Đại hội Mặt trận cấp cơ sở
(Mặt trận) - Vào thời điểm này, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029 đang được các xã, phường, thị trấn đồng loạt triển khai trên toàn quốc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, tiếp tục khẳng định vị...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản