Tin mới
Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Riềng: Dấu ấn một nhiệm kỳ
Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Riềng: Dấu ấn một nhiệm kỳ
(Mặt trận) -Nhiệm kỳ 2019-2024, với sự đổi mới phương thức hoạt động, sáng tạo trong cách làm, UBMTTQVN huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản