Tin mới

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước

(Mặt trận) - Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, căn cứ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP tại Quyết định số 1434/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Phiên thảo luận Tổ về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản 2024

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, Bộ Xây dựng đã xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành có quy mô toàn quốc, trong đó có Hệ thống thông tin quản lý nhà và thị trường BĐS.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đã hoàn thành triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp liên thông 4 cấp, kết nối với Văn phòng Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ cũng đã xây dựng và đưa vào vận hành trang thông tin điện tử công khai năng lực các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; trang thông tin công khai các tổ chức giám định tư pháp xây dựng; trang thông tin công bố danh sách các tổ chức đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư; trang thông tin về tiết kiệm năng lượng và công trình xanh; trang thông tin về khoa học, công nghệ môi trường...

Bộ đồng thời xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành có quy mô toàn quốc, bao gồm: Hệ thống thông tin thống kê xây dựng; Hệ thống thông tin quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, Bộ nâng cấp hệ thống email công vụ cơ quan Bộ Xây dựng; trang bị thêm thiết bị tường lửa, hệ thống diệt virus và phần mềm gián điệp nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho mạng máy tính cơ quan Bộ.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã triển khai 4 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Cấp giấy phép xây dựng; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài; đăng ký phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD); xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Xây dựng để tích hợp 4 dịch vụ công trực tuyến nêu trên và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ truy cập: online.moc.gov.vn.

Như đã đề cập, triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết 36a/NQ-CP, về xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp giấy phép xây dựng (áp dụng thí điểm tại một số địa phương và một số nhóm công trình xây dựng đã được thẩm định thiết kế), Bộ Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp giấy phép xây dựng. Hiện nay, hệ thống đang được triển khai áp dụng tại Bộ Xây dựng và một số quận tại TP.HCM; trong đó áp dụng tại Bộ Xây dựng tại địa chỉ: online.moc.gov.vn…

Bộ cũng đã phối hợp với TCty Bưu điện Việt Nam hoàn thành việc tích hợp hệ thống tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích lên dịch vụ công trực tuyến cấp giấy phép xây dựng (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Về xây dựng hệ thống công khai thông tin quy hoạch đô thị toàn quốc trên mạng điện tử, Bộ Xây dựng đã hoàn thành xây dựng Cổng thông tin công khai quy hoạch đô thị toàn quốc, đang vận hành tại địa chỉ: quyhoach.xaydung.gov.vn.

Bộ cũng đã hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS tại địa chỉ: batdongsan.xaydung.gov.vn và triển khai tập huấn toàn quốc.

Đối với nhiệm vụ phối hợp thiết lập hệ thống thông tin đất đai - xây dựng; triển khai thực hiện đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản liên thông các thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế qua mạng, Bộ Xây dựng đang tích cực phối hợp với đơn vị chủ trì là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các bên sẽ triển khai thực hiện việc kết nối dữ liệu, chia sẻ thông tin khi hệ thống được đưa vào vận hành chính thức.

Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã phê duyệt nhiệm vụ Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ. Nhiệm vụ này đang được triển khai xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý IV năm nay.

Về nhiệm vụ tổ chức triển khai việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Xây dựng đã thành lập bộ phận một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Xây dựng. Hiện nay, Bộ đã hoàn thành xây dựng phần mềm một cửa điện tử cơ quan Bộ, hệ thống đang được vận hành tại địa chỉ motcua.xaydung.gov.vn.

Trong quý II/2018, Bộ tiếp tục triển khai một số nội dung công việc như tích hợp chữ ký số vào hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử; rà soát, lựa chọn các thủ tục hành chính để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phối hợp với TCty Bưu điện Việt Nam tích hợp hệ thống nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích lên dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng về cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài.

Bộ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để kết nối dữ liệu, chia sẻ thông tin giữa hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS, hệ thống cấp giấy phép xây dựng với hệ thống thông tin về đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai xây dựng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản