An Phước đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo bền vững
An Phước đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo bền vững
(Mặt trận) -Những năm gần đây, phường An Phước (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm giúp người dân nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những mô...
Hoằng Hóa đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường
Hoằng Hóa đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường
(Mặt trận) -Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa còn đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ môi trường (BVMT), với mục...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản