Tin mới

Đón đọc Tạp chí Mặt trận số 168

(Mặt trận) - Tạp chí Mặt trận số 168 vừa được phát hành rộng rãi đến bạn đọc trong và ngoài hệ thống Mặt trận. Ấn phẩm ra mắt đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, với nhiều bài viết phân tích về vai trò của Mặt trận Việt Minh trong sự kiện này.

Phân luồng giao thông các tuyến đường ở Hà Nội phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về thực hiện ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thủ tướng: Đẩy mạnh công tác 'đền ơn đáp nghĩa' với trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình sâu nặng

Bìa Tạp chí Mặt trận số 168

72 năm sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám (năm 1945), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị kìm kẹp dưới ách đô hộ của đế quốc thực dân và phong kiến, Việt Nam giành được độc lập, tự do và đi lên xây dựng xã hội mới, từng bước hội nhập quốc tế sâu rộng, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Thành công của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của việc phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, trong đó sức mạnh dân tộc đóng vai trò quyết định. Thông qua Mặt trận Việt Minh, Đảng ta đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân, tạo thành sức mạnh vô địch của đoàn kết toàn dân, đó là sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất vì một mục tiêu, khát vọng bất diệt: giải phóng dân tộc, giành độc lập cho nước nhà và xây dựng xã hội mới của chính nhân dân. Bài học đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh đất nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng, tranh thủ được nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Tạp chí Mặt trận số 168 (8/2017), dành nhiều trang đăng tải các bài nghiên cứu của các nhà khoa học về vai trò của Mặt trận Việt Minh với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, sứ mệnh bảo vệ thành quả của cuộc cách mạng ; Mặt trận Việt Minh và bài học về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc...  Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2017), Tạp chí trân trọng giới thiệu bài viết của Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với chủ đề “Tiến bước vững vàng vì một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng đùm bọc và sẻ chia”…

Bên cạnh đó, các bài phân tích về giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... cũng là những chủ đề lớn được quan tâm trong số này. Đáng chú ý, từ số này, Tạp chí Mặt trận hướng đến là một tạp chí khoa học chuyên ngành với những thay đổi từ cách trình bày nội dung, kết cấu các phần, các bài, đến những thay đổi về quy cách giấy và in ấn… Đồng thời, Tạp chí Mặt trận cũng đang hoàn tất quy trình thành lập Hội đồng Biên tập gồm các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu uy tín về công tác Mặt trận để phục vụ cho mục tiêu này. Phát huy vai trò của một Tạp chí tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận, Tạp chí Mặt trận phấn đấu trở thành một tờ Tạp chí khoa học, đóng góp tốt hơn cho sự phát triển của công tác Mặt trận nói riêng và công tác lý luận nói chung của Đảng ta, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Và đây cũng là những thay đổi cần thiết để nâng cao chất lượng nội dung, uy tín khoa học và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của Tạp chí Mặt trận.  Trân trọng giới thiệu Tạp chí Mặt trận số 168 đến Quý độc giả, và kính mong tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý để Tạp chí ngày càng hoàn thiện hơn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản