Dân vận khéo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Dân vận khéo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Với đặc thù là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang luôn xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản