Tin mới

Khẳng định tiếng nói của Mặt trận trong giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) - Ngày 20/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Ủy ban lần thứ 6, nhiệm kỳ 2014-2019, tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 và thống nhất chương trình phối hợp hành động năm 2018. Tham dự Hội nghị có Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Hoàng Dân Mạc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Theo ông Trần Phù Tiêu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, năm 2017, hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã bám sát Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên được triển khai rộng khắp, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương, cơ sở.

Trong triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, toàn tỉnh có 87,9% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và trên 87% khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa; 60/247 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 17/30 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đôn đốc, vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Đến nay, tổng số tiền ủng hộ chuyển về Quỹ của tỉnh đạt 21,8 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây mới 749 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sửa chữa 13 nhà; hỗ trợ vốn và các điều kiện sản xuất, trợ giúp bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh, học sinh nghèo… với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng.

Triển khai các chương trình giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở tại 4 đơn vị cấp huyện và 8 đơn vị cấp xã; giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại 5 đơn vị cấp huyện và 10 đơn vị cấp xã.

Bên cạnh đó, Mặt trận tỉnh Phú Thọ cũng tiến hành 41 cuộc giám sát theo kế hoạch đã đề ra với các nội dung được chọn giám sát rất phong phú, đa dạng và đều là những vấn đề được nhân dân quan tâm như: Giám sát việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu từ nguồn do cha mẹ học sinh đóng góp và nguồn xã hội hóa giáo dục trong trường học; giám sát việc đảm bảo ATTP; giám sát kết quả vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo và kết quả xóa nhà tạm cho hộ nghèo giai đoạn 2012 - 2016...

Chủ động triển khai Đại hội MTTQ các cấp

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Năm 2017, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã chủ động triển khai các hoạt động, các chương trình đề ra, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, công tác tôn giáo được duy trì ổn định, hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã tập trung vào các vấn đề nhân dân quan tâm...

Để công tác Mặt trận tỉnh Phú Thọ trong năm 2018 đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào, các cuộc vận động đã đề ra. Từ thực tiễn, Mặt trận các cấp trong tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó cần đưa ra giải pháp để xây dựng bộ tiêu chí về đô thị văn minh.

Trong công tác giám sát, phản biện xã hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, Mặt trận các cấp tập trung chọn vụ việc để phản biện, tham gia phản biện các dự thảo, đề án quy hoạch, các nghị quyết… để từ đó khẳng định tiếng nói của Mặt trận. Bên cạnh đó, Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ cần đưa ra chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng lưu ý, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh trên cơ sở Chỉ thị 17 của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam, các văn bản hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam, cần chủ động triển khai tốt các nội dung để tổ chức tốt Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024, chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp xã vào quý 4 năm 2018.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2017 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho 7 cá nhân, Bằng khen cho 2 tập thể đại diện cho 26 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2017 của tỉnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ cũng tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 4 tập thể, Cờ thi đua xuất sắc cho 7 tập thể, Bằng khen cho 32 tập thể, 14 cá nhân.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ký giao ước thi đua với toàn thể MTTQ cấp huyện, thị trong tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản