Tin mới

Khẳng định vai trò của hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

(Mặt trận) - Tiếp tục chương trình kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, ngày 19/4, đoàn công tác do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái nhằm nắm bắt kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5

Điểm mới của Nghị quyết số 42-NQ/TW: Mở rộng toàn bộ các nhóm chính sách xã hội cho mọi đối tượng

Chú trọng phát triển đội ngũ trí thức trong và ngoài nước, có cơ chế, chính sách đột phá thu hút, trọng dụng trí thức

Tham dự buổi làm việc có bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái, cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Yên Bái.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên

Báo cáo về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, ông Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái cho biết, sau 10 năm, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới theo hướng thực chất, thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; tỷ lệ tập hợp quần chúng ngày càng được nâng cao, đến nay toàn tỉnh có 385.244 đoàn viên, hội viên với tỷ lệ tập hợp trung bình đạt 83,5%, vượt 13,5% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII đề ra.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh và nhân rộng, phát huy hiệu quả; lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên được đảm bảo. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng luôn chủ động phối hợp nắm bắt, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ năm 2019, Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức tổ chức triển khai nhiệm vụ, đảm bảo khoa học, toàn diện, “rõ người, rõ việc”, trong đó giao Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trực tiếp tham gia và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bằng hình thức đặt hàng nhiệm vụ; đồng thời có cơ chế thưởng cho những tổ chức, cá nhân hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đều khẳng định bước chuyển biến trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh sau 10 năm triển khai Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ, sau 10 năm thực hiện Kết luận 62, nhận thức về vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị đã có những bước tiến dài. Đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn được chọn lựa kỹ lưỡng, đào tạo bài bản, coi đây là môi trường rèn luyện, thử thách, là cơ sở để tỉnh tạo nguồn và luân chuyển cán bộ.

Khẳng định tại cơ sở, nơi nào công tác Mặt trận hoạt động hiệu quả thì cộng đồng dân cư sẽ ổn định, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo đồng bộ tới MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể với cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành để các cuộc vận động, phong trào thi đua có sức sống bền vững gắn với quyền, lợi ích thiết thực của nhân dân.

Ông Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, sau khi tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW, Trung ương cần tiếp tục có hướng dẫn chỉ đạo để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có cơ chế hoạt động sáng tạo hơn, hiệu quả hơn. Để đổi mới bộ máy làm công tác Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cần bám sát tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát huy năng lực của mỗi cá nhân trong triển khai nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận năng động, hiệu quả

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh khẳng định, sau 10 năm triển khai Kết luận 62-KL/TW, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã cụ thể hóa nhiệm vụ của mình để triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung Kết luận đã đề ra, qua đó khẳng định vai trò của hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

“Sau 10 năm, vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được khẳng định. Chất lượng cán bộ được nâng lên, có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo trong quá trình triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Yên Bái.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 62, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần chú trọng công tác kiểm tra, sơ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện chức trách, nhiệm vụ; quan tâm nhân rộng những mô hình có sức sống ở cơ sở.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể phải có sự phân vai, chọn công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đa dạng các nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền để  tập hợp quần chúng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, hưởng ứng có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng đề nghị, tỉnh Yên Bái quan tâm tạo điều kiện để Mặt trận tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Trong quá trình tổ chức Đại hội, cần bám sát tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, Nghị quyết 18-NQ/TW để bố trí, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận thực sự năng động, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản