Kiểm tra việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại Quảng Nam

Sáng 5/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng: Tạo động lực để kinh tế hợp tác bắt kịp, tiến cùng với các khu vực kinh tế khác

 Đồng chí Trương Hòa Bình lưu ý một số vấn đề về công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại Quảng Nam.

Nội dung buổi làm việc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24-KL/TW (ngày 5/6/2012) của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyên cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, gắn với việc thực hiện Quy chế về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử (ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 4/7/2007) của Bộ Chính trị khóa X.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã thông qua toàn văn dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 24-KL/TW và Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra trong thời gian qua.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử của Tỉnh ủy Quảng Nam và các cấp ủy, các ngành của tỉnh từ năm 2012 đến nay. Đồng chí Trương Hòa Bình cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua, trong công tác quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ của tỉnh vẫn còn có những mặt hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình lưu ý một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và các cấp ủy đảng cần tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản