Tin mới

Lực lượng Công an phải là “thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Sáng 11/3, tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Bộ Công an khánh thành Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà chính trị sắc sảo, suốt đời cống hiến vì hạnh phúc của nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

Sáng 11/3, tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân và khánh thành Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các bộ ngành đã đến dự.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh "Công an nhân dân phải là lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, là “thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước và nhân dân".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng Công an nhân dân, cùng những kết quả mà lực lượng Công an đã đạt được trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; khẳng định, Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là công trình có ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Giang, huyện Tân Yên, xã Nhã Nam đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết lưu bút.

Trong suốt 70 năm qua, Sáu điều dạy của Bác Hồ luôn được Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, nội dung phong phú, thiết thực.

Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tư cách người công an cách mạng, bồi đắp nên bản chất và truyền thống vẻ vang của ngành, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng, Nhà nước; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đất nước ta đã có nhiều thay đổi, kinh tế - xã hội đạt được nhiều thành tựu, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, quốc phòng được tăng cường, an ninh được giữ vững, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, lực lượng công an cần làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp để thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp, giúp đỡ và vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ lực lượng Công an nhân dân.

Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ Công an thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân phải gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xác định nội dung này là một bộ phận không thể tách rời công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Lễ cắt băng khánh thành khu lưu niệm

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lực lượng công an phải đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật và việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân; kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân để xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an là đội quân thực sự có đức, có tài, tiên phong, gương mẫu, liêm chính, trách nhiệm, thật sự vì Đảng, vì dân như lời Bác Hồ dạy

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội đã cắt băng khánh thành Khu lưu niệm, viết lưu bút và trồng cây lưu niệm.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản