Tin mới

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong xúc tiến thương mại

(Mặt trận) - Tiếp tục chương trình làm việc với các tổ chức thành viên trong những ngày đầu xuân Kỷ Hợi 2019, ngày 13/2, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhằm nắm bắt tình hình hoạt động trong thời gian qua và kế hoạch triển khai trong năm 2019.

Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025: 337 tỷ đồng chung tay ủng hộ phong trào thi đua

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Cùng tham dự buổi làm việc có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, trong năm 2018, VCCI đã có nhiều hoạt động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính. Điểm sáng trong năm 2018 là việc thực hiện cắt giảm  cắt giảm 50% thủ tục kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu của Chính phủ, VCCI đã đóng vai trò khởi động và đưa ra sáng kiến các cắt giảm. Từ đó, VCCI đã tổng hợp đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh của các bộ, ngành năm 2018 và tham gia Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về cắt giảm thủ tục hành chính tại nhiều bộ, ngành, địa phương; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

VCCI đã phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thực hiện Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực Thuế và Hải quan từ năm 2015. Năm 2018, Chương trình đã tập trung vào hai nhóm hoạt động chính là: khảo sát các hiệp hội doanh nghiệp, liên minh hợp tác xã trên toàn quốc để đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với lĩnh vực thuế và hải quan; tổ chức đoàn giám sát tại Quảng Ninh, Quảng Trị và Kiên Giang.

Bên cạnh đó, VCCI cũng đã tham gia góp ý xây dựng Báo cáo Chính trị Đại hội IX của MTTQ Việt Nam; tham gia Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kịp thời báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp gửi tới UBTƯ MTTQ Việt Nam; góp ý vào báo cáo thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 và góp ý vào dự thảo Đề án tổ chức phong trào thi đua Đoàn kết, sáng tạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả nổi bật của VCCI trong việc tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và hợp tác, mở rộng môi trường kinh doanh của Việt Nam với các nước trên thế giới…, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đặc biệt, với vai trò là thành viên của MTTQ Việt Nam, VCCI đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Trung ương phát động, cùng chung tay chăm lo cho người nghèo; VCCI đã phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thực hiện Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực Thuế và Hải quan.

Khẳng định năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng và năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị VCCI với chức năng của mình tiếp tục đoàn kết, tập hợp các doanh nghiệp, doanh nhân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại các doanh nghiệp.

“VCCI cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thực hiện theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Doanh nghiệp phải có nhiều sáng tạo, sáng kiến bứt phá trong sản xuất, kinh doanh để tạo ra những sản phẩm mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, VCCI quan tâm đến việc tạo thêm việc làm, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, người lao động trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay để tạo một sân chơi bình đẳng, công bằng, cùng phát triển.

Bên cạnh đó, VCCI tiếp tục là đầu mối tổ chức gắn kết cộng đồng doanh nghiệp trong nước với cộng đồng doanh nghiệp ở nước ngoài để kêu gọi, thu hút các nguồn lực của kiều bào ở nước ngoài, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kỳ vọng, trong năm 2019, VCCI sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo trong xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Bên cạnh đó, VCCI chủ trì các diễn đàn, hội nghị để đối thoại với doanh nghiệp, từ đó tập hợp các kiến nghị của doanh nghiệp để Mặt trận tập hợp, báo cáo tại kỳ họp Quốc hội và kiến nghị, đề xuất với Chính phủ kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp phát triển.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam và VCCI tiếp tục phối hợp có hiệu quả trong giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực Thuế và Hải quan để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, người lao động; phối hợp trong thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam…, qua đó góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản