Tin mới

Xây dựng chỉ số xếp hạng bảo vệ môi trường phải xuất phát từ khu dân cư

(Mặt trận) - Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị diễn ra chiều 18/1 tại Hà Nội.

Sẽ chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa - thể thao và du lịch

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính (Hà Nội)

Khẩn trương chăm sóc, hỗ trợ tối đa người bị nạn trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Quang cảnh buổi làm việc.

Bộ chỉ số là hệ thống các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong các lĩnh vực về bảo vệ môi trường (BVMT) để đánh giá, xếp hạng chất lượng BVMT cấp tỉnh, được xác định trên 3 lĩnh vực: Tình hình thực hiện 11 nhiệm vụ quản lý nhà nước về BVMT, quy định tại Điều 137, Luật BVMT năm 2014; kết quả thực hiện chỉ tiêu về môi trường được quy định tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (tập trung vào các chỉ tiêu định lượng có thể đánh giá được); hiện trạng chất lượng môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học (bao gồm chất lượng môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học).

Theo Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, để góp phần thực hiện Chương trình phối hợp giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2017-2019 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường, hai bên đã cùng tham gia quá trình hoàn thiện Bộ chỉ số và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ chỉ số nhằm theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường của địa phương; Tăng cường trách nhiệm quản lý của nhà nước, khuyến khích nỗ lực của địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thiện các công cụ bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cho biết, MTTQ Việt Nam luôn quan tâm tới địa bàn ở cơ sở và lấy địa bàn khu dân cư là nơi vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ môi trường, đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách. Tuy nhiên, đánh giá kết quả đến đâu, có thực chất hay không còn phụ thuộc trực tiếp vào những người được thụ hưởng trong việc bảo vệ môi trường. Cho nên thực hiện việc xây dựng Quy định Bộ Chỉ số là rất quan trọng, Dự thảo có nội dung thiết thực, liên quan tới địa bàn dân cư. “Mặt trận sẵn sàng cùng Bộ phối hợp tham gia cụ thể hóa cách thức đánh giá kết quả của bảo vệ môi trường, trong đó sử dụng chỉ số đánh giá và xếp hạng.”, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh khẳng định.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh mong muốn, hai bên cần thống nhất để Bộ chỉ số phải đảm bảo việc đánh giá kết quả, đồng thời cần dễ áp dụng để từ cấp xã đến từng địa bàn dân cư người dân đều có thể tham gia đánh giá.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài phát biểu tại buổi làm việc.

Tại Hội nghị, ý kiến các đại biểu cho rằng, Dự thảo được xây dựng sát với tình hình thực tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, Tổ soạn thảo cần làm rõ, bổ sung thêm một số chỉ tiêu trong dự thảo. Như cần có lộ trình áp dụng cụ thể cho các tỉnh, thành phố thực hiện, trong đó, phân rõ các chỉ tiêu mà tỉnh, thành phố có thể tự thực hiện, đặc biệt là đánh giá sự hài lòng của người dân, bổ sung vai trò của cộng đồng trong việc đánh giá bảo vệ môi trường, ví dụ nhiều địa phương có tổ tự quản bảo vệ môi trường…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản