Tin mới

Xây dựng phương án tổ chức Bảo tàng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(Mặt trận) - Sáng 12/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Xây dựng phương án tổ chức Bảo tàng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam”. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hội đồng khoa họcchủ trì Hội nghị.

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Đề nghị thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc

Quang cảnh Hội nghị.

Đề tài "Xây dựng phương án tổ chức Bảo tàng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam” do ông Đàm Công Vinh, Phó Trưởng phòng Truyền thống, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam làm chủ nhiệm.

Ông Đàm Công Vinh, chủ nhiệm đề tài.

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài cho biết, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trải qua gần 90 năm hình thành và phát triển, đã để lại cho lịch sử dân tộc những di sản quý báu. Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Tuy nhiên, đến nay MTTQ Việt Nam vẫn chưa xây dựng được một bảo tàng để lưu giữ, giới thiệu về lịch sử và truyền thống vẻ vang của Mặt trận.

Việc xây dựng Bảo tàng Dân tộc Thống nhất Việt Nam tại 46 Tràng Thi, Hà Nội là một chủ trương đúng đắn, cần thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống Mặt trận, không những đáp ứng yêu cầu về lưu giữ nguồn tài liệu, hiện vật phong phú, quý giá đang có nguy cơ thất thoát, mai một mà bảo tàng còn là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc khối đại đoàn kết dân tộc từ hàng ngàn năm lịch sử. Việc trân trọng, giữ gìn và phát huy các giá trị, thành quả mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng là trách nhiệm của mỗi cán bộ Mặt trận. Đó là niềm tự hào, là lời nhắc nhở, thôi thúc người cán bộ Mặt trận cố gắng, nỗ lực phấn đấu cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho công tác Mặt trận nói riêng và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung.

Tại Hội nghị, sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các đại biểu đã tập trung phản biện, phân tích, đánh giá và làm rõ nội dung của đề tài.

PGS.TS Trần Hậu phát biểu tại buổi nghiệm thu.

PGS.TS Trần Hậu, phản biện 1 cho rằng, đây là một đề tài được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bài bản và có bố cục hợp lý. Đề tài đã xác định rõ được tính cấp thiết và tầm quan trọng việc thành lập Bảo tàng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đề tài sử dụng nguồn tài liệu phong phú, phạm vi nghiên cứu cụ thể, phù hợp với mục đích của đề tài, luận giải được những căn cứ pháp lý, căn cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng Bảo tàng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - một thiết chế văn hóa phản ánh đường lối đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

PGS.TS Trần Hậu đánh giá cao tâm huyết, sự nỗ lực của nhóm tác giả nghiên cứu đề tài khi đã luận giải một cách cụ thể, rõ ràng và hợp lý những vấn đề cơ bản của mô hình Bảo tàng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam từ tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức đến đối tượng phục vụ, nội dung trưng bày và phương án, lộ trình xây dựng cụ thể từng giai đoạn. Bên cạnh đó, đề tài cũng đã đưa ra những yêu cầu và nhóm giải pháp xây dựng Bảo tàng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong thực tiễn hiện nay một cách đồng bộ, cụ thể, mang tính khả thi cao.

Tuy nhiên, PGS.TS Trần Hậu cũng đề nghị nhóm nghiên cứu đề tài cần nêu rõ chính kiến của mình về việc đặt tên Bảo tàng, tính cấp thiết của đề tài cần được luận giải cụ thể và có tính thuyết phục hơn. Với những kết quả nghiên cứu đã đạt được, đề tài đã hoàn thành được mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Kết quả nghiên cứu của đề tài về lý luận và thực tiễn có ý nghĩa thiết thực, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc xây dựng Đề án thành lập Bảo tàng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam hiện nay theo chủ trương của Ban Thường trực. Đề tài đủ điều kiện nghiệm thu.

Thiếu tướng, TS. Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, phản biện 2 cho rằng, đây là một đề tài nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có hàm lượng khoa học cao, xây dựng được phương án thành lập Bảo tàng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam sát với thực tế và có tính khả thi cao. Tuy nhiên, một số vấn đề được nêu lên trong đề tài cần được cụ thể hơn và rút ngắn lại để làm nổi bật lên được những vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài, nhấn mạnh được về vị trí và vai trò của MTTQ Việt Nam. Đề tài đủ điều kiện nghiệm thu.

 

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu kết luận buổi nghiệm thu.
Các đại biểu dự Hội nghị nghiệm thu.

Kết luận tại Hội nghị nghiệm thu, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hội đồng khoa học, đánh giá cao đề tài "Xây dựng phương án tổ chức Bảo tàng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam”. Đây là đề tài có tầm quan trọng, nhóm tác giả nghiên cứu tâm huyết, việc nghiên cứu đúng quy trình, bài bản từ cách nêu thực trạng, đưa giải pháp cũng như các kiến nghị. Đề tài mang giá trị thực tiễn cao.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Hội đồng khoa học. Đó là những ý kiến có giá trị khoa học, mang tính gợi mở cao. Tên đề tài nên điều chỉnh lại thành: "Xây dựng phương án tổ chức Bảo tàng của MTTQ Việt Nam"; phương án xây dựng Bảo tàng cần cụ thể hơn; kiến nghị và đề xuất phải thống nhất với nhau, phù hợp với thực tiễn.

Qua bỏ phiếu, Hội đồng nghiệm thu đã đồng ý nghiệm thu đề tài. Đề tài đạt loại khá.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản