Tin mới
Những kỷ vật nhân lên sức mạnh đại đoàn kết
Những kỷ vật nhân lên sức mạnh đại đoàn kết
(Mặt trận) - Nhiều kỷ vật được trao tặng cho Bảo tàng MTTQ Việt Nam để lưu giữ lại ký ức về một “cuộc chiến” chưa từng có - cuộc chiến với đại dịch Covid-19. Mỗi một kỷ vật lại mang theo nhiều câu chuyện...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản