Tin mới

Có bắt buộc phải “thưởng” lương tháng 13?

Những ngày cuối năm, tiền thưởng luôn là vấn đề được người lao động quan tâm nhất. Một số doanh nghiệp trả thêm cho người lao động một khoản tiền gọi là "lương tháng 13". Vậy lương tháng 13 là gì?

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Ảnh minh họa

Lương tháng 13 là một cách gọi khác về tiền thưởng cuối năm mà người sử dụng lao động dành cho người lao động vào dịp kết thúc một năm làm việc. Dưới góc độ pháp luật, “tiền thưởng” được quy định tại khoản 1, Điều 103, Bộ luật Lao động 2012 như sau:

Điều 103. Tiền thưởng

1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Như vậy, có thể hiểu lương tháng 13 này chính là khoản tiền thưởng mà doanh nghiệp trả cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm; mức độ hoàn thành công việc của người lao động hoặc sự tăng trưởng của công ty.

Theo đó, có thể thấy pháp luật không quy định bắt buộc người sử dụng lao động phải trả lương tháng thứ 13 cho người lao động, cũng như không quy định việc nếu trả thì phải trả bao nhiêu. Việc thưởng tháng 13 sẽ do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Thông thường, khi có quy định hay thỏa thuận về tiền lương tháng 13 thì người sử dụng lao động sẽ đưa ra điều kiện để được thưởng tùy thuộc vào chính sách của mỗi doanh nghiệp và đảm bảo được quyền lợi của người lao động.

Vì người lao động thường được nhận lương tháng 13 vào những ngày giáp Tết nên nhiều người nhầm lẫn rằng đây là khoản tiền thưởng tết Âm lịch được nhận hằng năm. Tuy nhiên, trên thực tế, có những công ty vừa trả lương tháng 13 vừa trả thưởng Tết bởi đây là 02 khoản tiền thưởng độc lập.

Lương tháng 13 là khoản thu nhập được trả dưới hình thức tiền lương, tiền thưởng và đây cũng là khoản thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của người lao động. Doanh nghiệp thực hiện trả lương tháng 13 cho người lao động vào tháng nào thì phải cộng vào thu nhập tính thuế của tháng đó để tính thuế và khấu trừ thuế TNCN (thường là tháng 12).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản