Tin mới

Điều kiện nghỉ hưu đối với người bị suy giảm khả năng lao động

Anh Phạm Đức Kiên ở Hà Nội hỏi: Tôi là công nhân ngành xăng dầu, làm việc trong điều kiện môi trường độc hại, vừa qua đi khám sức khỏe, bác sĩ nói tôi bị suy giảm khả năng lao động. Xin hỏi BHXH bắt buộc quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động như thế nào?

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

 Người lao động làm việc trong môi trường độc hại, bị suy giảm sức khỏe được nghỉ hưu trước tuổi (Ảnh minh họa)

Trả lời: Tại Điều 55 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động như sau:

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc (trừ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí) khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong cáctrường hợpsau đây:

a) Người nghỉ hưu từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động khi nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

Người nghỉ hưu từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động khi nam đủ 52 tuổi, nữ đủ 47 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

Người nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động khi nam đủ 53 tuổi, nữ đủ 48 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

Người nghỉ hưu từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động khi nam đủ 54 tuổi, nữ đủ 49 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

Người nghỉ hưu từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động khi nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi thuộc một trong cáctrường hợpsau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản