Hướng dẫn khám chữa bệnh có thẻ BHYT hết hạn khi gửi hồ sơ thanh toán

Do xảy ra nhiều trường hợp tại thời điểm người có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh tra cứu thẻ còn giá trị sử dụng nhưng khi gửi hồ sơ đề nghị thanh toán thì thẻ hết giá trị nên Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 4055/BHXH-CNT (ngày 14/9/2017) hướng dẫn BHXH các tỉnh thực hiện thanh toán cho đúng và thống nhất.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, do một số cán bộ không thực hiện đúng hướng dẫn về cập nhật tăng giảm người tham gia BHYT trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động lập danh sách báo giảm chậm, gia hạn, điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT đã dẫn tới tình trạng trên.

Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT và thuận lợi cho các cơ sở KCB, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh xử lý các trường hợp này như sau:

– Cơ quan BHYT vẫn thực hiện tiếp nhận, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định pháp luật đối với các hồ sơ đã tra cứu thông tin thẻ hợp lệ tại thời điểm người có thẻ đến KCB.

– Cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW phải kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy trình cấp, cập nhật tăng giảm thẻ BHYT.

– Cán bộ bộ phận thu và sổ, thẻ phải nghiêm túc thực hiện đúng, đủ quy trình cấp, đổi, cập nhật dữ liệu thẻ BHYT theo Công văn 3881/BHXH-ST ngày 07/10/2016.

Ngoài ra, Công văn 4055/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội cũng yêu cầu cơ quan BHXH các tỉnh làm rõ những sai phạm của cá nhân, tập thể dẫn đến tình trạng nêu trên và có hình thức kỷ luật phù hợp.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản