Tin mới

Người làm nghề độc hại về hưu sớm có bị trừ lương hưu?

Tôi xin hỏi, anh tôi tính đến thời điểm tháng 5/2017 đã đóng bảo hiểm xã hội được 32 năm, anh tôi 52 tuổi, làm nghề độc hại. Nếu về hưu sẽ bị trừ bao nhiêu % lương hưu? Nếu giám định sức khỏe bị suy giảm 61% trở lên thì có bị trừ % lương hưu?

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Ảnh có tính minh họa (nguồn internet)

Trả lời như sau:

Về hưu trước tuổi là một chính sách thuộc tinh giản biên chế hiện được quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ – CP ngày 20/11/2014 Về chính sách tinh giản biên chế và thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ – CP, trường hợp người làm công việc độc hại khi về hưu sẽ được hưởng các chế độ sau:

“Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.”

Như vậy, khi về hưu trước tuổi, anh bạn không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Ngoài ra còn được hưởng hai khoản trợ cấp là trợ cấp cho thời gian nghỉ hưu trước tuổi và trợ cấp cho số năm đóng bảo hiểm xã hội.

Với khoản trợ cấp cho thời gian nghỉ hưu trước tuổi, nếu thời gian nghỉ hưu trước tuổi có số tháng lẻ không đủ năm thì tính trợ cấp theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC như sau:

– Nếu số tháng lẻ từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được trợ cấp 01 tháng tiền lương;

– Nếu số tháng lẻ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được trợ cấp 02 tháng tiền lương.

Tiền trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước tuổi quy định

=

Số tháng được trợ cấp (tính theo thời gian nghỉ trước tuổi quy định)

x

Tiền lương tháng

Với khoản trợ cấp theo số năm đóng bảo hiểm xã hội:

– Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội;

– Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội (đủ 12 tháng) kể từ năm thứ hai mươi mốt trở đi. Cụ thể, do anh bạn đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 32 năm nên anh bạn được hưởng số tiền trợ cấp là:

Trợ cấp do có trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội = 12 x 1/2 x Tiền lương tháng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản