Những khoản thu nhập không phải đóng BHXH

Tôi được biết theo quy định mới của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì có nhiều khoản thu nhập có tính chất như lương phải đóng bảo hiểm xã hội. Tôi muốn hỏi những khoản thu nhập nào của người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội?

Cộng nối thời gian tham gia BHXH trường hợp trong quá trình công tác có thời gian nghỉ tự túc

Có được điều chỉnh giấy phép xây dựng khi đang thi công?

Mở cửa ô tô gây tai nạn, xử phạt thế nào?

Trả lời:

Đúng là theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cách tính các khoản thu nhập để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có khác rất nhiều với diện thu nhập buộc phải đóng bảo hiểm xã hội được mở rộng.

 Ảnh minh họa

Tuy nhiên, có rất nhiều khoản thu nhập của người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, theo quy định của khoản 3, Điều 30, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và hướng dẫn thi hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/ 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì kể từ ngày 15/02/2015, các khoản sau không bắt buộc bị đóng bảo hiểm xã hội, gồm có:

– Các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động;

– Tiền thưởng sáng kiến;

– Tiền ăn giữa ca;

– Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;

– Khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản