Tin mới

Quy định về ký hợp đồng thử việc

Khi người lao động và người sử dụng lao động có thoả thuận về việc làm thử thì 2 bên giao kết hợp đồng thử việc. Thời gian thử việc căn cứ và tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 1 lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao động.

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Theo chính sách của Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng, người lao động khi ký hợp đồng thử việc được hưởng đầy đủ các quyền lợi như nhân viên chính thức như mức lương bằng lương chính thức, tham gia bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện mà công ty mua thêm, hưởng ngày nghỉ phép, ghi nhận thâm niên…; không có sự phân biệt về quyền lợi.

Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng hỏi, để hạn chế việc in ấn vì các nội dung khác trong hợp đồng không thay đổi, Công ty có được ký kết hợp đồng xác định thời hạn đầu tiên 13 tháng hoặc 14 tháng trong đó ghi rõ thời gian thử việc là 1 tháng hoặc 2 tháng (tùy theo vị trí) không?

Ví dụ trong hợp đồng ghi rõ:

Loại hợp đồng: Xác định thời hạn

Trong đó thời gian thử việc: từ 01/01/2018 đến 28/02/2018

Thời gian hợp đồng chính thức: từ 01/02/2018 đến 28/02/2019

Để đơn giản hóa các thủ tục về giấy tờ cho cả người lao động và người sử dụng lao động cũng như nhân viên thấy yên tâm hơn với các chính sách cam kết của công ty, qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị xem xét về tính pháp lý và tư vấn trong trường hợp cụ thể trên.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của 2 bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Khoản 1 Điều 29 của Bộ luật Lao động quy định khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Như vậy, khi người lao động và người sử dụng lao động có thoả thuận về việc làm thử thì 2 bên giao kết hợp đồng thử việc, thời gian thử việc căn cứ và tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 1 lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao động. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì 2 bên thực hiện giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 29 của Bộ luật Lao động.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản