Tin mới

Tài sản chung trong hôn nhân chia được không?

Vợ chồng tôi vẫn đang chung sống nhưng chồng tôi muốn đầu tư mở công ty riêng để kinh doanh. Vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình và các con nên chúng tôi muốn chia tài sản chung nhưng không ly hôn, như vậy có được không?

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Trả lời bạn như sau:

 Ảnh minh họa: Internet.

Theo Điều 38 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 có quy định về việc Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân:

  1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
  2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
  3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

Tuy nhiên, việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây theo quy định tại Điều 42 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

  1. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
  2. Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

         a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng; 

         b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

        c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

        d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức; 

       đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước; 

       e) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, vợ chồng chị hoàn toàn có thể chia tài sản chung để đầu tư kinh doanh riêng trong khi hôn nhân vẫn đang tồn tại, miễn là việc chia tài sản chung không thuộc các trường hợp bị vô hiệu như viện dẫn nêu trên.

Ngoài ra, chị nên tham khảo thêm Điều 40 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về hậu quả của việc chia tài sản chung của vợ chồng để nắm rõ hơn vấn đề và có những quyết định hợp lý, đó là:

  1. Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.
  2. Thỏa thuận của vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều này không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba.

Hy vọng đã phần nào giải đáp được những thắc mắc của bạn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản