Tin mới

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được quy định như thế nào?

Anh Trần Duy Phương ở Thái Nguyên hỏi: Tôi đã có 33 năm đóng BHXH và được 55 tuổi, nếu đóng BHXH đến khi đủ 60 tuổi, tôi có được hưởng chế độ gì ngoài chế độ tiền lương hưu hằng tháng không? BHXH bắt buộc quy định trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính như thế nào?

Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

8 nguyên tắc để thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19

Báo cáo kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

 Người lao động có thời gian đóng BHXH dài sẽ được hưởng mức lương hưu cao, ngoài ra còn được trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo quy định (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Tại Điều 58 Luật BHXH năm 2014 quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu như sau:

Người lao động cóthời gianđóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Cụ thể như sau:

Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017 được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu lao động nam có thời gian đóng BHXH trên 30 năm, lao động nữ có thời gian đóng BHXH trên 25 năm;

Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu lao động nam có thời gian đóng BHXH trên 31 năm, lao động nữ có thời gian đóng BHXH trên 30 năm;

Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu lao động nam có thời gian đóng BHXH trên 32 năm, lao động nữ có thời gian đóng BHXH trên 30 năm;

Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu lao động nam có thời gian đóng BHXH trên 33 năm, lao động nữ có thời gian đóng BHXH trên 30 năm;

Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu lao động nam có thời gian đóng BHXH trên 34 năm, lao động nữ có thời gian đóng BHXH trên 30 năm;

Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu lao động nam có thời gian đóng BHXH trên 35 năm, lao động nữ có thời gian đóng BHXH trên 30 năm.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH./.

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản