Về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Chị Nguyễn Ngọc Dung ở Hà Nội hỏi: Luật BHXH có quy định như thế nào về điều kiện, thời gian và mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản? Thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản được quy định như thế nào?

Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

 

Sau thời gian nghỉ thai sản, người mẹ được hưởng chế độ dưỡng sức nếu sức khỏe chưa hồi phục (Ảnh minh họa)

Trả lời: Luật BHXH 2014 quy định:

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý hoặc sinh con, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Theo quy định tại Điều 41 Luật BHXH, thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm được quy định như sau:

- Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

- Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

- Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng trợ cấp dưỡng sức một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Về thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan BHXH.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản