Nhận chân để đối diện với sự thật
Nhận chân để đối diện với sự thật
Họ biến tổ chức nơi họ phụ trách thành “bầu trời riêng”, với “tôn ti riêng”, thành nơi cha truyền con nối, họ mạc. Bề ngoài tưởng một khối thống nhất, nhưng bên trong thì năm bè, bảy mảng.
Về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản
Về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản
Chị Nguyễn Ngọc Dung ở Hà Nội hỏi: Luật BHXH có quy định như thế nào về điều kiện, thời gian và mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản? Thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản