Tin mới

55 năm Khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Bản lĩnh, phong cách, sáng tạo

(Mặt trận) - Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thành lập ngày 16/01/1962 cùng với sự ra đời của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Bản tin Truyền hình Mặt trận số 9

55 năm Khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Bản lĩnh, phong cách, sáng tạo

 

Nguồn VTV

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản