Bắc Giang: Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) - Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Qua đó, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM) được phát huy, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM ở địa phương.

Người dân thành phố Yên Bái tin dùng hàng Việt

Nguồn lực lớn từ sức dân

Krông Pa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Bộ mặt nông thôn mới của tỉnh Bắc Giang ngày càng khởi sắc. 

Trên cơ sở hiệp thương, phối hợp hoạt động với các tổ chức thành viên, thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng NTM và thực hiện lồng ghép trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Các hoạt động của MTTQ luôn được tiếp nối hướng về cơ sở, khu dân cư, ngày càng chú trọng chất lượng, hiệu quả, hướng vào việc trọng tâm của địa phương bằng những việc làm thiết thực.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó chú trọng xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm; tăng cường tuyên truyền, vận động theo hướng trực tiếp đến từng đối tượng.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đã tiến hành tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình, khu dân cư, tổ dân phố về các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh, trước hết là những tiêu chí có tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Theo ông Trần Công Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, thành công lớn nhất của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là quá trình thay đổi nhận thức của đại đa số người dân về Chương trình ngày càng được nâng cao, vai trò chủ thể của người dân được phát huy, chủ động tham gia đóng góp ngày công, tiền của làm công trình công cộng. Bởi vậy, từ năm 2010 – 2023, toàn tỉnh đã có gần 60.000 hộ tham gia hiến trên 389ha đất các loại, trên 700.000 ngày công lao động, phá dỡ trên 300.000m2 tường rào để xây dựng công trình công cộng, điển hình như huyện Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang... Chỉ tính riêng tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM từ năm 2010 - 2023 khoảng 12.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2016 - 2023 cao gấp gần 2 lần so với giai đoạn 2010 – 2015. Điều đó cho thấy sự chủ động của cộng đồng dân cư trong việc xác định vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng NTM.

Nhờ sự vào cuộc tích cực đó, đến nay tỉnh Bắc Giang đã có 6/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; 148/182 xã đạt chuẩn NTM mới; 43/182 xã NTM nâng cao chiếm 23,6%; có 1 xã NTM kiểu mẫu và 250 thôn NTM kiểu mẫu. Toàn tỉnh có 205 sản phẩm OCOP; đặc biệt đã có một sản phẩm tiềm năng 5 sao cấp quốc gia, 1 sản phẩm điểm du lịch thu hút hơn 5.000 lượt khách/tháng. Tập trung triển khai nhiệm vụ đến năm 2025, Bắc Giang phấn đấu có 7/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 huyện NTM nâng cao; 88% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 78 xã NTM nâng cao, 15 xã NTM kiểu mẫu, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 48,9 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,29% năm 2010 còn 3,81%.

Song song với đó, để giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo trong xây dựng NTM, MTTQ các cấp đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” gắn với Phong trào “Bắc Giang chung sức xây dựng NTM”. Quá trình lồng ghép triển khai các phong trào đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư. Kết quả của phong trào đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản