Tin mới

Phú Yên: Triển khai xây dựng 1.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

(Mặt trận) - Xác định công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên của Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trong tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nỗ lực triển khai các hoạt động thiết thực nhằm góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện khác nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

TP Hà Nội: Xây lên những căn nhà yêu thương

Những căn nhà ấm tình đoàn kết ở xã Đức Bình

MTTQ các cấp huyện Ngọc Hiển đoàn kết xây nông thôn mới

 

Trên cơ sở đó, vào ngày 03/12/2022 UBND tỉnh - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình Lễ phát động tiếp nhận 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Tại buổi Lễ phát động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tiếp nhận đăng ký tiền và hiện vật của 26 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với số tiền gần 75 tỷ đồng (Trong đó đăng ký tiền mặt 54,830 tỷ đồng và hiện vật quy ra tiền 20 tỷ đồng). Tính đến ngày 31/3/2023, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ qua chuyển khoản của 17 đơn vị, với tổng số tiền 24,381 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng Công ty Thành Trung có văn bản bàn giao hỗ trợ 7,5 triệu viên gạch không nung, Tập Đoàn Xi măng Công Thanh tại tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 100 tấn xi măng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang dự kiến hướng phân bổ cho các địa phương phù hợp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 437/KH-MTTQ-BTT ngày 22/02/2023  về thực hiện xây dựng nhà Đại đoàn kết phong trào “Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách” trên địa bàn tỉnh; Căn cứ vào nguồn quỹ vận động được từ phong trào Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và nhu cầu xây dựng nhà ở của địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ xây dựng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 xây dựng 450 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 22,5 tỷ đồng, hoàn thành trước ngày 30/4/2023; giai đoạn 2 hoàn thành hỗ trợ 321 căn nhà trước ngày 02/9/2023; giai đoạn 3, phấn đấu hoàn thành bàn giao hỗ trợ xây dựng 160 nhà vào dịp 18/11/2023. Đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà là gia đình chính sách; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; hộ nghèo, hộ cận nghèo đang quản lý tại địa phương năm 2023; hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Tiêu chí lựa chọn đối tượng là những trường hợp chưa nhận hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, chính sách của Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội khác; trường hợp đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở thì phải có thời gian từ 08 năm trở lên tính từ thời điểm hỗ trợ, nhà ở đang hư hỏng, dột nát; ưu tiên hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo có độ tuổi trung niên khó khăn về nhà ở.

 

Xác định đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc và sự quan tâm đặc biệt của cả cộng đồng đến người nghèo, chính vì vậy, để việc hỗ trợ xây nhà đúng đối tượng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã giao Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trực tiếp đến từng hộ nghèo thẩm định hiện trạng nhà ở và điều kiện kinh tế để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, đúng đối tượng. Cùng với đó, Mặt trận các cấp cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết đảm bảo công khai, dân chủ, tránh lãng phí.

Bên cạnh việc hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện đúng quy định, từ việc lựa chọn hộ được thụ hưởng đến quản lý kinh phí, giải ngân, giám sát chất lượng công trình…, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh còn thành lập đoàn khảo sát, thẩm định xây dựng nhà Đại đoàn kết phong trào Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh (đợt 1).

Tính đến nay, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã Quyết định giải ngân (đợt 1) xây dựng 324 nhà, với số tiền 16,2 tỷ đồng cho các huyện, thị xã: Huyện Đồng Xuân: 120 nhà, với số tiền 6 tỷ đồng; Huyện Sơn Hòa: 120 nhà, với số tiền 6 tỷ đồng; Huyện Tây Hòa: 20 nhà, với số tiền 1 tỷ đồng; Huyện Sông Hinh: 50 nhà, với số tiền 2,5 tỷ đồng; Huyện Tuy An: 10 nhà, với số tiền 500 triệu đồng và thị xã Đông Hòa: 4 nhà với số tiền 200 triệu đồng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản