Tin mới

Quảng Bình: Hỗ trợ 850 triệu đồng xây 10 nhà Đại đoàn kết ở bản Xà Khía

(Mặt trận) - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo người đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều xây nhà Đại đoàn kết.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà Đại đoàn kết ở bản Xà Khía (xã Lâm Thủy, Lệ Thủy).

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều ở bản Xà Khía.

Theo đó, 10 ngôi nhà Đại đoàn kết ở bản Xà Khía (xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) được triển khai từ đầu tháng 3 và hoàn thành vào đầu tháng 7/2020. Những ngôi nhà này được xây dựng theo kiểu nhà cấp bốn, rộng hơn 30 m2, mái lợp tôn với tổng kinh phí là 850 triệu đồng, được trích từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh Quảng Bình. 

Hỗ trợ xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết ở bản Xà Khía là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình trong việc giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo người đồng bào dân tộc Rru Vân Kiều khắc phục khó khăn do thiên tai, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Được biết, bản Xà Khía (xã Lâm Thủy) nằm bên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, có 65 hộ với 250 nhân khẩu; trong đó 86,2% số hộ là người dân tộc thiểu số.

Để giúp người dân ở bản Xà Khía vươn lên, tháng 3/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình xác định hỗ trợ xây dựng bản Xà Khía đạt chuẩn nông thôn mới với các hoạt động cụ thể.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản