Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng: Đẩy mạnh phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

(Mặt trận) -Qua 2 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là Đoàn kết sáng tạo), trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Ninh Thuận: Ấm áp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Ủy ban MTTQ thị trấn Đông Hưng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy khối đại đoàn kết, xây dựng phường Mỹ Phước giàu đẹp, văn minh

Nhân dân tham gia thực hiện phong trào Đoàn kết sáng tạo gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần làm cho bộ mặt vùng nông thôn ngày càng đổi mới.

Để phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tốt nhất, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương mình. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác; MTTQ các cấp tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội xây dựng nông thôn mới. Trong 2 năm, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đóng góp 134.303 ngày công lao động, vận động đóng góp tiền mặt, hiện vật, cùng các nguồn lực Nhà nước đã đầu tư xây dựng, sửa chữa lộ, trường học, cầu giao thông nông thôn, trồng cây xanh, xây dựng nhà ở… với tổng trị giá trên 43 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với các dự án, các nguồn vốn đầu tư, tranh thủ ý kiến, kinh nghiệm của nhân dân trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện chương trình, dự án, tránh lãng phí, tăng hiệu quả sử dụng; tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế.

Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Điển hình như: Mô hình chăn nuôi bò lai sind, chăn nuôi bò sữa, nuôi gà theo hướng an toàn sinh học, trồng cây ăn quả, rau an toàn trong nhà lưới, giảm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất; mô hình sản xuất rau an toàn sử dụng công nghệ tưới tự động giúp gia tăng sản lượng trên đơn vị diện tích… góp phần cải thiện cuộc sống của người dân, giúp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh xuống còn 4,97% năm 2019.

Nhiều địa phương đã xuất hiện các mô hình, tổ hợp tác, hợp tác xã; hộ gia đình làm ăn kinh tế giỏi, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương. MTTQ các cấp đã vận động nhân dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã; tổ chức thành lập và duy trì hoạt động hợp tác xã kiểu mới, từng bước xây dựng thương hiệu hàng hóa đặc trưng của địa phương. Tính đến tháng 11-2019, toàn tỉnh có 194 hợp tác xã và 1.145 tổ hợp tác (tăng 24 hợp tác xã so với năm 2018) với tổng số 35.007 thành viên và tổng vốn điều lệ 140 tỉ 517 triệu đồng, trong đó có 168 hợp tác xã nông nghiệp - thủy sản với 16.519 thành viên với tổng vốn điều lệ 70 tỉ 766 triệu đồng, có 1.145 tổ hợp tác với 27.935 thành viên.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp chủ động phối hợp với lực lượng công an, quân sự phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, môi trường hòa bình để xây dựng, bảo vệ đất nước. Nâng cao chất lượng phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vun đắp niềm tin, niềm tự hào, hướng về Tổ quốc, chung tay, chung sức xây dựng quê hương, đất nước. Kết quả, MTTQ các cấp đã duy trì 676 khu dân cư thực hiện tốt phong trào phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người; duy trì và thực hiện tốt 518 khu dân cư xây dựng quy ước, 742 khu dân cư thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, 102 điểm xây dựng mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc, 194 điểm xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm; xây dựng 335 hòm thư, đường dây nóng tố giác tội phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo ở một số nơi còn hình thức, chưa thường xuyên, liên tục, biện pháp tổ chức phong trào còn lúng túng, chưa thực sự phát huy sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chưa kịp thời nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay. Nhiều sáng kiến, ý tưởng mới chưa được triển khai áp dụng để đánh giá hiệu quả…

Vì vậy, trong thời gian tới, để phong trào Đoàn kết sáng tạo ngày càng phát huy hiệu quả, theo đồng chí Lâm Dũng Liêm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung của phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo. Xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo ở cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức đánh giá, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các điển hình tiêu biểu, tập thể tích cực thi đua phát huy sáng kiến, ý tưởng mới trong thực hiện phong trào thi đua… Phối hợp phát động phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình mục tiêu quốc gia về “giảm nghèo bền vững” và phong trào thi đua “Sóc Trăng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017 - 2020

H.Lan

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản