Tin mới
Tịnh Biên nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ
Tịnh Biên nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ
(Mặt trận) -Đó là mục tiêu của UBMTTQVN TX.Tịnh Biên (tỉnh An Giang) trong năm 2024, nhằm tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây...
Lạng Sơn: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận
Lạng Sơn: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận
(Mặt trận) -Ngày 24/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 129-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 –...
Nâng cao chất lượng giám sát của Mặt trận
Nâng cao chất lượng giám sát của Mặt trận
(Mặt trận) - Giám sát quá trình xây dựng các công trình dân sinh phục vụ đời sống nhân dân… Giám sát các nguồn lực hỗ trợ để phát triển hạ tầng nông thôn… Những năm qua, nhiều chương trình giám sát đã được Mặt...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản