Tin mới

Yên Bái: Hiệu quả từ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) - Năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế trong nước và địa phương, song Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Yên Bái đã thực hiện đổi mới theo hướng rõ việc, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở.

Krông Pa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Những ngôi nhà thắm tình đoàn kết ở tỉnh Bắc Kạn

MTTQ huyện A Lưới tạo sinh kế hỗ trợ người nghèo vươn lên

Nhờ đó, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai toàn diện, hiệu quả tới tất cả đoàn viên, hội viên và nhân dân, điển hình là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”.

Theo đó, MTTQ đã tích cực phối hợp với ban chỉ đạo XDNTM các cấp tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các tiêu chí XDNTM, đô thị văn minh. Thông qua tuyên truyền, có gần 1.500 hộ dân tham gia hiến 155.216 m2 đất, trên 20.000 công lao động, đóng góp trên 207 tỷ đồng sửa chữa, làm mới gần 100 km đường bê tông liên thôn, bản. 

Đồng thời, xây dựng 12 cống, 1 cây cầu, gần 900 đoạn đường hoa, lắp đèn chiếu sáng 2.700 m2 đường nông thôn, góp phần tích cực vào hoàn thành các tiêu chí XDNTM. Đến nay, toàn tỉnh có 50% số xã đạt chuẩn NTM; trong đó, có 9 xã đặc biệt khó khăn, 10/12 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, bằng 43%, có 2/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2019. 

Trong đó, huyện Trấn Yên vinh dự là huyện đầu tiên trong khu vực Tây Bắc được công nhận đạt chuẩn huyện NTM. Từ phong trào chung tay XDNTM, hiện toàn tỉnh có 80% hộ gia đình, 66% làng, bản, tổ dân phố và 86% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức hội nghị hiệp thương và ban hành kế hoạch số 23, 30, 42 và Hướng dẫn số 48 hướng dẫn tiêu chí đánh giá mô hình tự quản tiêu biểu ở thôn, bản, tổ dân phố để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. 

Trong đó, trọng tâm là nội dung thống nhất phân công thực hiện những nhiệm vụ cụ thể nhằm duy trì thực hiện các tiêu chí về môi trường tại 68 xã công nhận NTM năm 2019 và 10 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2020. MTTQ tỉnh chủ trì thực hiện tại 14 xã đã được công nhận gồm: Tân Đồng, Báo Đáp, Việt Thành, Đào Thịnh, Lương Thịnh (Trấn Yên); Đại Phác, Đông Cuông, Đông An (Văn Yên); Hán Đà, Đại Minh (Yên Bình); Hạnh Sơn (Văn Chấn); Liễu Đô (Lục Yên) và 2 xã đăng ký năm 2020 là An Bình (Văn Yên) và Minh Xuân (Lục Yên). 

Theo đó, MTTQ tỉnh thành lập 9 tổ tự quản bảo vệ môi trường gắn với XDNTM, NTM kiểu mẫu; trao 300 chiếc chổi cọ và 10 thiết bị thu gom rác thải cho nhân dân xã Hạnh Sơn (Văn Chấn) thực hiện tự quản về môi trường. Ngoài ra, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện hoạt động "Ngày thứ Bảy cùng dân”; trồng và chăm sóc đường hoa, xây dựng tuyến đường "Thắp sáng đường quê”; tuyên truyền vệ sinh môi trường và mục tiêu quốc gia về XDNTM trọng tâm tại các xã khó khăn được cấp ủy các cấp phân công phụ trách và các xã dự kiến đạt chuẩn NTM năm 2020. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tự quản, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai xây dựng, hướng dẫn các tiêu chí đánh giá mô hình tự quản tiêu biểu ở thôn, bản, tổ dân phố và vận động thành lập tổ hợp tác. 

Nhờ đó, đến nay, có 828/2.400 tổ tự quản được đánh giá tiêu biểu, đạt 34,50%; vận động, ra mắt thành lập được 54 tổ hợp tác và tuyên truyền, huy động các nguồn lực giúp đỡ gần 30 hộ thoát nghèo có địa chỉ tại xã Hạnh Sơn (sáp nhập vào thị xã Nghĩa Lộ tháng 2/2020), góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa bàn đạt trên 6%. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp tục hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở cấp huyện, cấp xã. 

MTTQ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả XDNTM ở các xã đăng ký hoàn thành XDNTM. 

Theo đó, năm 2020, có 16 xã toàn tỉnh hoàn thành việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả XDNTM đảm bảo đúng quy định. Kết quả, có trên 95% người dân hài lòng với kết quả XDNTM; trong đó, có 7 xã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn XDNTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Cùng với XDNTM, công tác an sinh xã hội luôn được Ủy ban MTTQ tỉnh chú trọng thực hiện thông qua việc ban hành Kế hoạch số 45 triển khai vận động Quỹ "Vì người nghèo” các cấp và chương trình an sinh xã hội tỉnh năm 2020. 

Qua vận động quyên góp ủng hộ, MTTQ tỉnh đã tiếp nhận trên 30 tỷ đồng an sinh xã hội. Trong đó, nguồn Quỹ "Vì người nghèo” và phòng, chống Covid-19 là 18,512 tỷ đồng; chương trình an sinh xã hội là 11,542 tỷ đồng. 

Đã phân bố 28,878 tỷ đồng từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo”, chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ xây dựng, làm mới và sửa chữa trên 1.000 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng giá trị đầu tư hơn 100 tỷ đồng và hỗ trợ khác như xây dựng các công trình, phần việc chào mừng đại hội, hỗ trợ các hộ nghèo, hỗ trợ cây, con giống sản xuất, hỗ trợ hộ nghèo khám chữa bệnh… 

Cùng với các phong trào thi đua của các tổ chức hội, đoàn thể, kết quả thực hiện các cuộc vận động do MTTQ phát động, đặc biệt là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” đã góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh còn kịp thời tổ chức vận động, quyên góp đột xuất, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh. Tính đến cuối tháng 11/2020, đã vận động, tiếp nhận được số tiền 5,194 tỷ đồng; trong đó, tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai được trên 2,942 tỷ đồng và một số hàng hóa nhu yếu phẩm khác. 

Đặc biệt, MTTQ và các đoàn thể đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân đạt kết quả tích cực; nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở có nhiều đổi mới, sáng tạo đã từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua và chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ nói chung, hiệu quả từ Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” nói riêng, sẽ là điều kiện quan trọng thúc đẩy các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQ các cấp trong tỉnh đạt được nhiều thành tích cao hơn trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản