Bình Định: Triển khai Kế hoạch giám sát xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đối với các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và các huyện có xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Bình tiến hành 369 cuộc giám sát trên các lĩnh vực

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm

Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

Quang cảnh buổi họp. 

Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Chương trình phối hợp thống nhất và hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đối với các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và các huyện có xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã thực hiện việc giám sát về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và các huyện có xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh gồm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020: xã Bình Thành (huyện Tây Sơn), xã Canh Vinh (huyện Vân Canh), xã An Hòa (huyện An Lão), xã Mỹ Chánh Tây và Mỹ Phong (huyện Phù Mỹ), xã Cát Hải và Cát Thắng (huyện Phù Cát), xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước); UBND của 06 huyện có xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 gồm xã: Tây Sơn, Vân Canh, An Lão, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Thời gian giám sát dự kiến vào đầu tháng 9/2020. 

Việc giám sát là nhằm đánh giá tình hình, kết quả tổ chức, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và việc giữ vững các tiêu chí đã đạt được; đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới ở các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng thời, lắng nghe, tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của địa phương, cơ sở về những khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Từ đó, kiến nghị các cơ quan Trung ương, Tỉnh liên quan, có giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian đến đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản