Tin mới

Mặt trận Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam: Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

(Mặt trận) - Thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2021 và kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2021, vừa qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại UBND xã Thăng Phước.

Để Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Hội thảo khoa học về việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

 

Ông Huỳnh Hữu Cường – UVBTV, Trường Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì cùng các đồng chí trong Ban Thường trực, đại diện Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Ở xã có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các hội, đoàn thể, các ngành liên quan; 4/4 Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận ở KDC. Nội dung giám sát từ Điều 5 đến Điều 9 của Pháp lệnh. Thời gian giám sát từ năm 2019-2020.

Qua kiểm tra, thảo luận, ông Huỳnh Hữu Cường - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kết luận: Từ năm 2019 -2020, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 tại xã Thăng Phước có sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy xã. Những nội dung của Pháp lệnh được Ban chỉ đạo xã quan tâm chỉ đạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Pháp lệnh 34 được UBND, MTTQ, các hội, đoàn thể phối hợp triển khai, hình thức tuyên truyền được lồng ghép vào các buổi hòa giải, họp dân ở KDC. Qua đó, những nội dung của Pháp lệnh dân chủ được cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt kịp thời, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo CB,CC xã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh việc cải cách hành chính theo cơ chế một cửa. Chủ tịch UBND xã tiếp công dân hằng tuần, hằng tháng, đột xuất qua đó cơ bản giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh của Nhân dân.

Việc công khai các chính sách; thu, chi các loại quỹ; dự toán, quyết toán ngân sách năm; tất cả các mức thu phí, lệ phí chứng thực với hình thức niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà SHCĐ thôn và thông báo đến nhân dân trên toàn địa bàn xã. Về điều tra rà soát hộ nghèo đúng theo quy trình hướng dẫn, đảm bảo dân chủ, công khai…Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định được tổ chức đảm bảo dân chủ ….

Tuy nhiên qua giám sát còn một số hạn chế đó là: Công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt Pháp lệnh 34 của Chính phủ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời; sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể chưa đồng bộ; Nhân dân dự họp ở thôn còn ít; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng chưa phát huy hết hiệu quả, không xây dựng kế hoạch phân công cụ thể cho các thành viên. Ban chỉ đạo xã chưa được củng cố kịp thời. Qua kiểm tra hồ sơ, biên bản có lưu trữ nhưng không đầy đủ.

Thời gian tới, ông Huỳnh Hữu Cường đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã Thăng Phước nghiêm túc  tiếp thu và khắc phục những sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; kịp thời công khai, minh bạch những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt công tác Thanh tra nhân dân tại cơ quan, giám sát đầu tư của cộng đồng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các KDC. Ủy ban nhân dân xã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể CT-XH cùng cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quy chế dân chủ. Thường xuyên cập nhật chế độ chính sách để niêm yết tại trụ sở UBND xã; thực hiện tốt quy trình công khai như Điều 5 đến Điều 9 của Pháp lệnh 34./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản